Bardzo dużą wiedzą o Sanoku i ziemi sanockiej wykazali się uczestnicy XIII

Konkursu  związanego z dziejami naszego miasta. Wzięli w nim udział uczniowie klas

pierwszych 3. sanockich gimnazjów (1, 2 i 3). W finale Konkursu pierwsze miejsce zajął  

Marcin Dydek z Gim 1 , natomiast III m. wywalczył uczeń naszego gimnazjum Mateusz

Rogos.   Laureatami zostali również: Julia Futyma (Gim 2), Katarzyna Bil (Gim 1), Kamil

Husak (Gim 1) i  Klaudia Józefek (Gim 3). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

 

Mateusz Rogos przedstawia sylwetkę Zdzisława Peszkowskiego