KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Gimnazjum nr 3 w Sanoku

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2015 r.
semestr I: 1 września 2015 r. - 15 stycznia 2015 r.
semestr II: 18 stycznia 2016 r. – 24 czerwca 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.

Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016 r.

Egzaminy gimnazjalne: 18, 19, 20 kwietnia 2016 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2016 r. (poniedziałek, dzień po wszystkich świętych)

4 i 5 stycznia 2016 rok ( poniedziałek, wtorek)
2 maja ( poniedziałek)
27maja ( piątek, dzień po Bożym Ciele)
18,19 i 20 kwietnia 2016 r. ( poniedziałek, wtorek, środa, dni wolne  
dla klas 1 i 2)

Poinformowanie rodziców i uczniów:

o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub zachowaniu nagannym:
za I semestr – 17 grudnia 2015 roku
za II semestr – 19 maja 2016 roku

o przewidywanych ocenach  z przedmiotów i zachowania na koniec semestru/roku:
za I semestr –   21 stycznia 2016 roku
za II semestr – 10 czerwca 2016 roku

Spotkania z rodzicami:
 -
17i 22 września ( Trójki Klasowe) 2015r.
 - 29 października   2015 rok,  - 17 grudnia 2015 rok .
  - 22 stycznia 2016 rok, - 17 marca 2016 rok , - 19 maja 2016 rok.    

Konferencje klasyfikacyjne: 15 stycznia 2016rok    i   17 czerwca 2016r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
24 czerwca 2016 r.

Kategoria: