Na podstawie uchwały Nr X/77/99 Rady Miasta Sanoka

z dnia 25 marca 1999roku

założono z dniem 1 września 1999r.

GIMNAZJUM

o nazwie Gimnazjum nr 3 w Sanoku

zlokalizowane w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 63.

 

 

Budynek szkolny i jego dzieje

W 1931 roku na potrzeby 7 klasowej Szkoły Powszechnejoddano na PosadzieOlchowskiej nowy budynek szkolny. Szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.

W czasie II wojny światowej budynek użytkowany był niezgodnie z jego przeznaczeniem. Stacjonowały tam wojska niemieckie, potem nawet kozackie konie. Budynek został, więc bardzo zdewastowany. Uległy zniszczeniu instalacje wodne i elektryczne, łazienki szkolne oraz sala gimnastyczna. W wyniku działań wojennych uszkodzono dach powybijano szyby. Dlatego też po wojnie rozpoczęto naukę w budynku przy ulicy Lipińskiego 40. Do 1947 roku funkcjonowały tam dwie szkoły: Powszechna męska im T. Ko?ciuszki i Powszechna Żeńska im. Klementyny z Tańskich Hofmanowej. W 1947/48 przeniesiono do budynku przy ulicy Lipińskiego 57 Szkołę Powszechną Męską. Szkoła posiadała już bardzo dobre warunki: centralne ogrzewanie, kanalizację, salę gimnastyczną, ogród i boisko.

W roku szkolnym 48/49 połączono szkołę męską z szkołą żeńską im. Hoffmanowej i powstała Szkoła Koedukacyjna pod nazwą: Szkoła Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego. Liceum Pedagogiczne cieszyło się bardzo dobrą sławę, podobnie jak i Szkoła Ćwiczeń. W obu szkołach uczyli dobrzy, znani w Sanoku nauczyciele jak: Schlarp, Kril, Gajewski, Kwiatkowska, Machnik, Świerzowicz, Pohorski, Kosina i inni.

 

Szkoła ta mieściła się na parterze budynku, natomiast na piętrze od 1.09.49r. znajdowało się Liceum Pedagogiczne, którego pierwszym dyrektorem był Józef Stachowicz. Kierownikiem Szkoły Podstawowej był wówczas Władysław Kreowski.

W szkołach tych uczyła w tym czasie wspaniała, specjalnie wybrana kadra nauczycielska. Liceum istniało do 1959 roku. Następnie w budynku tym rezydowała Szkoła Podstawowa nr 3, która w 1982 roku przeniosła się do nowego, obszernego budynku zatrzymuj?c sobie patrona Tadeusza Kościuszkę. Nast?pił remont opuszczonego budynku i w 1988 r przeniosła się tu Szkoła Podstawowa nr 6 z Olchowiec, aby przeczekać okres budowy nowego obiektu.

Co było potem? Już wiemy. W 1999r w budynku tym umieszczono Gimnazjum nr 3.

Nasz? szkołę.Stan techniczny budynku

W okresie istnienia szkoły dokonano kapitalnego remontu dachu, docieplenie ,oraz odwodnienie i osuszenie obiektu, a także zmiany elewacji na budynku od strony zachodniej. Zmieniono 35 okien, wymalowano wszystkie klasy i sale gimnastyczn?, przycięto drzewa , które zasłaniały dostęp do ?wiatła. Szkoła nasza urz?dzona jest skromnie ,ponieważ była tworzona od nowa. Niektórzy nauczyciele próbuj? sobie jednak z tym radzić i tak : mgr M. Wojtowicz zdołał nakłonić rodziców, aby zakupić meble do klasopracowni j. polskiego, B. Szymbara uzyskała sponsorów pieni?dze na zakup lektur do biblioteki. Wspaniale natomiast jest urz?dzona sala komputerowa i dzięki temu młodzież nie ma z tym przedmiotem problemów.

Oprócz sali komputerowej, skomputeryzowane s? : gabinet dyrektora, sekretariat oraz księgowo?ć.Usytuowanie szkoły

Nasze Gimnazjum mie?ci się w do?ć dużym, historycznym już obiekcie przy ul. Lipińskiego, a więc w dzielnicy Posada Olchowska.

Bliskie nasze s?siedztwo to Sanocka Fabryka Autobusów S.A., Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil, a także szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkól Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 3 ? ta sama, która kiedy? wywędrowała od nas i z której wywodzi się większo?ć naszych uczniów i nauczycieli.

 

Najbliżej s?siadujemy jednak z dużym bazarem, na którym handluj? Polacy i Ukraińcy.

Z s?siedztwem tym zwi?zane s? do?ć często nieprzyjemne sytuacje np., gdy piłka wyleci z boiska szkolnego - jest zabierana lub niszczona, a sprzedawcy traktuj? ten fakt jako zamach na swoje mienie. Poza tym bazar przyci?ga swoimi urokami niektórych wagarowiczów.

Patron szkoły
Szkoła na razie nie ma patrona. Będzie nim prawdopodobnie Władysław Jagiełło, gdyż za Jagiellonów Sanok bardzo intensywnie rozwijał się. Poza tym w Sanoku odbył się ?lub Wł. Jagiełły z Elżbiet? Granowsk? z Pilczy, a ostatnia żona króla Zofia Holszańska przebywała w Sanoku, gdyż otrzymała tu zamek jako tzw. wdowie uposażenie. Ponadto Wł. Jagiełło ufundował miastu ko?ciół pod wezwaniem Michała Archanioła.

Kategoria: