Zapraszamy do udziału w konkursie geograficznym dla uczniów klas I gimnazjum
ODKRYWAMY ŚWIAT – II edycja

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności geograficznych uczniów,
 • rozbudzanie zainteresowania geografią fizyczną,
 • rozszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych,
 • popularyzacja geografii wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
 • pobudzanie aktywności poznawczej uczniów,
 • pobudzanie uczniów do samodzielnej pracy i poszukiwania własnych rozwiązań,
 • wykorzystanie umiejętności i wiedzy geograficznej w sytuacjach z życia codziennego,

Organizatorzy

Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Sanoku reprezentowane przez nauczycieli Małgorzatę Jezior i Marię Burnat.

Uczestnicy:Uczniowie I klas szkół gimnazjalnych powiatu sanockiego

Termin zgłaszania uczestnictwa:
Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do 30 kwietnia 2016r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: j_malgorzata@poczta.onet.pl

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

 

Regulamin Konkursu Geograficznego

dla uczniów klas I szkół gimnazjalnych „Odkrywamy Świat”- II edycja

 1. 1.Organizator:

Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Sanoku

 1. 2.Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności geograficznych uczniów,
 • rozbudzanie zainteresowania geografią fizyczną,
  • rozszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych,
  • popularyzacja geografii wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
  • pobudzanie aktywności poznawczej uczniów,
  • pobudzanie uczniów do samodzielnej pracy i poszukiwania rozwiązań,
  • wykorzystanie umiejętności i wiedzy geograficznej w sytuacjach z życia codziennego,
 1. 3.Zakres materiału: zagadnienia związane z geografią fizyczną z zakresu klasy I gimnazjum
 2. 4.Forma konkursu: indywidualny test pisemny z wykorzystaniem różnego rodzaju zadań geograficznych

– około 60 minut

 1. 5.Adresaci konkursu:
 • uczniowie klas I szkół gimnazjalnych powiatu sanockiego
 • szkoła maksymalnie może zgłosić 6 uczniów.
 1. 6.Miejsce

Gimnazjum nr 1 lub nr 3 w Sanoku (do uzgodnienia)

 1. 7.Termin - 31 maja 2016 r.(wtorek) o godz. 10.00
 2. 8.Nagrody:
 • laureatami konkursu zostają uczniowie , którzy zajmą miejsca 1-3
 • finalistami konkursu zostają uczniowie , którzy zajmą miejsca 4-6
 • każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie,
 • dla najlepszych uczestników konkursu przewidziano nagrody.
 1. 9.Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu ( nazwa i adres szkoły, nazwisko i imię ucznia, nazwisko nauczyciela- opiekuna), należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2016 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: j_malgorzata@poczta.onet.pl

według wzoru zgłoszenia.

   Każda szkoła, która wyśle zgłoszenie w formie elektronicznej otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w konkursie.

WZÓR ZGŁOSZENIA

Wzór zgłoszenia prosimy wypełnić pismem drukowanym

Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………

Opiekun…………………………………………………………………………………

Wykaz uczestników

Lp Nazwisko i imię ucznia Nauczyciel przygotowujący
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
Kategoria: