Rada Rodziców

                                                              przy

                                 Gimnazjum nr 3 w Sanoku

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W GIMNAZJUM NR 3 W SANOKU

Cele współpracy:

1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej

   opieki nad młodzieżą gimnazjalną.

2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie

   do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,

3) Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od

   wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę;

4) Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;Pobierz

Kategoria: